សេវាការទូទាត់វិក្កយប័ត្រ

ការទូទាត់វិក្កយបត្រ (KBill)

សេវាទូទាត់វិក្កយបត្រ (KBill) គឺជាសេវាបន្ថែមតម្លៃជាក់ស្តែងដែលសហការដោយធនាគារ Cambopay និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់។  ដែលជួយអតិថិជនម្នាក់ៗក្នុងការប្រើប្រាស់គណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដើម្បីទូទាត់វិក្កយបត្រ (ទូរស័ព្ទចល័តបង់ប្រាក់ប្រចាំខែ ទូរសព្ទមានកាលកំណត់ ទូរទស្សន៍ខ្សែកាប អ៊ីនធឺណិត ADSL អគ្គិសនី ទឹក ថ្លៃសាលា។ល។)

បង់វិក្កយបត្រថ្លៃភ្លើង ទឹក អ៊ិនធឺណិត ទូរទស្សន៍ ជាដើម ប្រចាំខែយ៉ាងសកម្ម ឬតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនពីគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជន ដោយមិនចាំបាច់ទៅកន្លែងគិតលុយ ឬជួបអ្នកប្រមូលប្រាក់ឡើយ។

មុខងារលក្ខណៈហិរញ្ញវត្ថុ៖

  • ផ្ញើប្រាក់ 24/7
  • ការទូទាត់តាមអ៊ីនធឺណិត/ក្រៅបណ្តាញ

មុខងារបង់ប្រាក់៖

  • បង់វិក្កយបត្រថ្លៃភ្លើង ទឹក ថ្លៃសេវា អ៊ីនធឺណិត ទូរស័ព្ទ…

ឆានែលបង់ប្រាក់៖

  • SMS, Internet Banking, Mobile Banking
  • ម៉ាស៊ីន ATM, បញ្ជរធនាគារ
  • ដកប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ – ការទូទាត់