សេវាSMS Banking

SMS Banking គឺជាសេវាកម្ម ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនសាកសួរអំពីព័ត៌មានធនាគារ និងព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈទូរស័ព្ទចល័តវាជាកម្ម វិធីងាយស្រួលបំផុត ក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុតាមដានជំនួញទាន់ពេលវេលា និង រក្សាខ្លួនឯងឲ្យបានដឹងអំពី សកម្មភាពគណនីដោយរស់រវើក ។

លក្ខណៈពិសេសនៃមុខងារហិរញ្ញវត្ថុ:

ការជូនដំណឹងដោយស្វ័យប្រវត្តិ

 • សម្រាប់គណនីរបស់អ្នក, តុល្យភាពគណនី, ATM & Credit card transaction, Loan/Debit Reminder.

ការសាកសួរព័ត៌មាន

 • ការស៊ើបអង្កេតតុល្យភាព, ប្រវត្តិនៃការជួញដូរ។

ព័ត៌មានថ្មីៗ

 • អត្រាការប្រាក់, អត្រាប្តូរប្រាក់។

បញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមទូរស័ព្ទ

 • បញ្ចូលទឹកប្រាក់គ្រប់ពេលវេលាគ្រប់បណ្តាញទូរស័ព្ទចល័ត។

ការផ្ញើសាររក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន

 • ផ្ញើរសារ តាមបំណងដើម្បីថែរក្សាអ្នកប្រើប្រាស់របស់ធនាគារ (សារជូនពរ…)

ការបញ្ចូលលេខសម្ងាត់តែមួយដង

 • ការផ្ញើរសារ​​​​​​​​​​ SMS OTP

ហិរញ្ញវត្ថុ

 • ធ្វើការផ្ទេរមូលនិធិ ឬ ការដកប័ណ្ណតាមរយៈបណ្តាញ ATM

ការធ្វើទីផ្សារដោយការផ្ញើរសារ

 • ការផ្តល់គោលនយោបាយធនាគារ ឬការផ្សព្វផ្សាយដល់អ្នកប្រើប្រាស់ធនាគារ

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្នាតតូច (Mini Statement)

 • ប្រវត្តិប្រតិបត្តិការជាមួយ 5ប្រតិបត្តិការចុងក្រោយបំផុត។

ការគាំទ្រមុខងារ

 • ភាសា៖ ខ្មែរ អង់គ្លេស ចិន វៀតណាម…។
 • គ្រប់ប្រភេទនៃទូរស័ព្ទ
 • កូដវាក្យសម្ព័ន្ធសាមញ្ញ