សេវា Booking Service

Booking Service ផ្តល់សេវាកក់សំបុត្រ និងទូទាត់ប្រាក់តាមរយៈកម្មវិធីធនាគារ កាបូបអេឡិចត្រូនិក សេវាធនាគារតាមអ៊ីនធឺណិត និងបញ្ជរប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារដែលសហការជាមួយ CAMBOPAY ។
Booking Service មុខងារផ្តល់ជូន៖
អតិថិជនអាចកក់សំបុត្រតាមកម្មវិធីធនាគារបាន រហ័ស ងាយស្រួល សន្សំសំចៃ៖
 1. សំបុត្រយន្តហោះ
 2. សំបុត្រឡានក្រុង
 3. សំបុត្ររថភ្លើង
 4. សំបុត្រកុន
 5. សេវាកម្មផ្សេងៗនឹងមកដល់ឆាប់ៗនេះ
អត្ថប្រយោជន៌
 1. សំបុត្រយន្តហោះ
ប្រព័ន្ធសំបុត្រយន្តហោះរបស់ Cambopay ត្រូវបានរួមបញ្ចូលដោយផ្ទាល់ដោយ API ទៅនឹងប្រព័ន្ធកក់សំបុត្រយន្តហោះ ហើយដំណើរការនៃលំហូរនៃការកក់ដូចជាការស្វែងរក ការរង់ចាំ និងការកក់ប្រាក់គឺលឿន និងមិនចម្លង។
 • ការកក់ជើងហោះហើរងាយស្រួល
 • កក់សំបុត្រពីក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកទាំងអស់ដែលភ្ជាប់ជាមួយ CAMBOPAY
 • ជ្រើសរើសពេលវេលាហោះហើរយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងតម្លៃដែលអាចប្រៀបធៀបបាន។
 • ការទូទាត់សំបុត្រយន្តហោះសាមញ្ញ និងងាយស្រួល ការទូទាត់សំបុត្រអេឡិចត្រូនិចតាមរយៈអ៊ីមែល
 • ពិនិត្យចូលតាមអ៊ីនធឺណិតយ៉ាងសកម្ម តាមដានកាលវិភាគហោះហើរភ្លាមៗនៅលើកម្មវិធីធនាគារ
 • ចំណេញពេលវេលា រហ័ស សុវត្ថិភាព
 1. សំបុត្រឡានក្រុង
 • ការកក់ងាយស្រួល
 • កក់ទុកសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឡានក្រុងជាង 15 ដែលមានស្តង់ដារ និងមានផាសុកភាព
 • 25 ខេត្ត/ក្រុង គោលដៅផ្តល់ជូនក្នុងតម្លៃសមរម្យ
 • ការទូទាត់សាមញ្ញ និងងាយស្រួល និងការឡើងជិះសំបុត្រអេឡិចត្រូនិច
 • ចំណេញពេលវេលា រហ័ស សុវត្ថិភាព
 1. សំបុត្រកុន
 • ការកក់ងាយស្រួល
 • កក់កុនដែលចូលចិត្តជាមួយនឹងកន្លែងអង្គុយស្រួលទាន់ពេល
 • ភាពយន្តជាច្រើនត្រូវបានផ្តល់ជូនជាមួយនឹងជម្រើសកៅអីជាច្រើន។
 • ការទូទាត់សាមញ្ញ និងងាយស្រួល ពិនិត្យសំបុត្រអេឡិចត្រូនិច
 • ចំណេញពេលវេលា រហ័ស សុវត្ថិភាព
វិធីសាស្រ្តទូទាត់គឺអាចបត់បែនបាន និងអាស្រ័យលើធនាគារ។
សំបុត្រអេឡិចត្រូនិចមានព័ត៌មានដូចជាឈ្មោះរបស់អតិថិជន លេខជើងហោះហើរ លេខកៅអី និងព័ត៌មានលម្អិតពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតអំពីការទិញ។
សេវាកម្មនេះត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីធនាគារ កម្មវិធី e-wallet និងកម្មវិធី m-Commerce ។
សេវាកម្មកក់គឺជាវេទិកាសេវាកម្មថ្មីមួយដែលនាំកម្មវិធីរបស់អ្នកទៅកាន់កម្រិតមួយទៀតជាមួយនឹងភាពងាយស្រួល និងផាសុកភាពជាងមុន។