មុខងារ TOPUP

TOPUP ទូរស័ព្ទ
សេវាបញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមទូរសព្ទចល័តបង់ប្រាក់ជាមុន និងបង់ប្រាក់ក្រោយ ទិញតម្លៃកាតពីគណនីធនាគាររបស់អតិថិជន។ អតិថិជនអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីធនាគារ (Mobile Banking), SMS Banking, Internet Banking ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការបញ្ចូលទឹកប្រាក់សម្រាប់ខ្លួន និងមិត្តភក្តិ និងសាច់ញាតិរបស់ពួកគេ។
អត្ថប្រយោជន៍នៃសេវា TOPUPចល័ត៖
  • បញ្ចូលទឹកប្រាក់បង់ប្រាក់ជាមុន និងបង់ប្រាក់ក្រោយ (Pinless/PinBase)
  • ប្រតិបត្តិករទូរស័ព្ទចល័តទាំងអស់នៅកម្ពុជាគាំទ្រ
  • TOPUP សម្រាប់ខ្លួនអ្នកនិងអ្នកដទៃ
  • ដាក់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងគណនីទូរស័ព្ទរបស់អ្នកដោយគ្មានសាច់ប្រាក់ ឬកាតកោស
  • ធ្វើពាណិជ្ជកម្មគ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង គ្មានដែនកំណត់ពេលវេលា
  • អតិថិជននៅតែរីករាយ 100% នៃការផ្សព្វផ្សាយបណ្តាញទូរគមនាគមន៍
  • វិធីសាស្រ្តទូទាត់ទំនើបមិនប្រើសាច់ប្រាក់
ការគាំទ្រឆានែល
  • សេវាធនាគារតាមអ៊ីនធឺណិត, ធនាគារចល័ត, អេធីអឹម,ម៉ាស៊ីនឆូតកាត
ប្រតិបត្តិករចល័ត
  • Smart, Cellcard, Yes Seatel 018, Metfone, Cootel,