សេវាeKYC

eKYC

EKYC (អេឡិចត្រូនិកស្គាល់អតិថិជនរបស់អ្នក) គឺជាដំណើរការដាច់ស្រយាល គ្មានក្រដាស ដែលកាត់បន្ថយការចំណាយ និងការិយាធិបតេយ្យប្រពៃណីដែលចាំបាច់នៅក្នុងដំណើរការ eKYC។

ភាពខ្លាំងនៃផលិតផល CAMBOPAY eKYC

 • ការយល់ដឹងអំពីស្ថាបត្យកម្ម៖ ការផ្លាស់ប្តូរងាយស្រួលដើម្បីឲ្យសមនឹងស្ថាបត្យកម្មរបស់ធនាគារនីមួយៗ
 • ស្វែងយល់ពីធម្មជាតិ៖ ការកែលម្អប្រព័ន្ធងាយស្រួលជាមួយនឹងទិន្នន័យពិតអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការ
 • ស្វែងយល់ពីកូដប្រភព៖ CAMBOPAY ស្ទាត់ជំនាញបច្ចេកវិទ្យាទាំងស្រុង។ ជួសជុលកំហុស និងកែលម្អមុខងារឱ្យបានរហ័ស
 • កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍៖ CAMBOPAY ធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយអ្នកជំនាញក្នុងការរចនា អភិវឌ្ឍ និងដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធ
 • ការគាំទ្រដ៏ទូលំទូលាយ៖ រួមបញ្ចូលយ៉ាងពេញលេញ និងគាំទ្រដោយ CAMBOPAY
 • ក្រុមអ្នកជំនាញ៖ បទពិសោធន៍ និងជំនាញលំដាប់ពិភពលោក ការទទួលបានបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុត និងលឿនបំផុត និងការយល់ដឹងអំពីភាពប្លែកនៃភាសា និងមុខមាត់របស់កម្ពុជា។

ការដាក់ពាក្យ eKYC នៅក្នុងធនាគារ

 • បញ្ជរ-ធនាគារ
 • កំណត់អតិថិជនប្រតិបត្តិការ
 • អនុវត្តការបង់ប្រាក់តិចជាងកាត
 • ទទួលបានលេខប្រតិបត្តិការនៅបញ្ជរ

ម៉ាស៊ីនលក់ (បញ្ជាទិញដោយខ្លួនឯង)

 • កំណត់អតិថិជនប្រតិបត្តិការ
 • ជ្រើសរើសប្រភេទសេវាកម្ម និងបង់ថ្លៃលើម៉ាស៊ីន

ប្រតិបត្តិការនៅអេធីអឹម

 • កំណត់អត្តសញ្ញាណអតិថិជនដកប្រាក់
 • ការដកប្រាក់ដោយមិនប្រើកាត

កំណត់អត្តសញ្ញាណអតិថិជននៅបញ្ជរ

 • កំណត់អត្តសញ្ញាណអតិថិជននៅបញ្ជរតាមរយៈទិន្នន័យជីវមាត្រ

ការចុះឈ្មោះអតិថិជនតាមអ៊ីនធឺណិត

 • បើកគណនីអនឡាញដោយមិនចាំបាច់ទៅបញ្ជរ
 • អនុវត្តការផ្ទៀងផ្ទាត់គណនីពីចម្ងាយ

អត្ថប្រយោជន៍នៃដំណោះស្រាយ eKYC របស់កម្ពុជា

 1. គ្មានមុខទល់មុខ៖ eKYC នឹងកំណត់អត្តសញ្ញាណអតិថិជនពីចម្ងាយតាមអេឡិចត្រូនិកដោយផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាផ្ទៀងផ្ទាត់ជីវមាត្រ និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអតិថិជនតាមរយៈបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI)។
 2. កាត់បន្ថយការចំណាយ និងពេលវេលាផ្ទៀងផ្ទាត់៖ ប្រព័ន្ធ eKYC អាចកែលម្អដំណើរការចុះឈ្មោះដោយកាត់បន្ថយ ឬលុបបំបាត់នីតិវិធីផ្អែកលើក្រដាស និងការរក្សាទុកកំណត់ត្រា។
 3. បង្កើនធនធានមនុស្សជាអតិបរមា៖ កាត់បន្ថយកំហុសរបស់មនុស្ស និងគ្រោះថ្នាក់សីលធម៌។ ផ្តល់បទពិសោធន៍អតិថិជនកាន់តែប្រសើរ
 4. ទៅដល់អតិថិជនសក្តានុពលកាន់តែងាយស្រួល៖ អតិថិជននៅតំបន់ជនបទ ឬអតិថិជនដែលមិនអាចផ្លាស់ទីទៅធនាគារនៅតែអាចចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបាន។
 5. អ្នកវិភាគ & ជៀសវាងព័ត៌មានក្លែងក្លាយ៖ បច្ចេកវិទ្យា Deep Learning ដើម្បីវិភាគព័ត៌មានពិត និងប្រឆាំងការក្លែងបន្លំពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយ។