ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា ឈានមុខគេក្នុងវិស័យទូទាត់អេឡិចត្រូនិច

CAMBOPAY អនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាទំនើប និងឈានមុខគេក្នុងវិស័យការទូទាត់តាមអេឡិចត្រូនិក ដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៃសេវាកម្មចម្រុះទាក់ទងនឹងមុខងារប្រើប្រាស់ ដោយផ្តល់នូវបទពិសោធន៍សេវាកម្មដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ដើម្បីបម្រើអតិថិជន និងដៃគូ។

លក្ខណៈពិសេសៗ

ជាមួយនឹងអាជីវកម្មស្នូលផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ – ធនាគារ, បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន – ទូរគមនាគមន៍ CAMBOPAY ផ្តល់សេវាកម្មទូទាត់ និងដំណោះស្រាយដល់ប្រជាជនរាប់ពាន់លាននាក់ក្នុងស្រុក។
និងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ។

100 precent

តំណរភ្ជាប់បណ្តាញប្រព័ន្ធគមនាគមន៌

+20

ធនាគារ/គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ/E-Wallet

+1 milions

នៃចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មធនាគារ

ស្វែងរកប្រព័ន្ធមុខងារនៃដំណោះស្រាយដែល
CAMBOPAY ផ្តល់ជូន

CAMBOPAY ស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍឥតឈប់ឈរដើម្បីបង្កើតមុខងារ និងសេវាកម្ម
ជាមួយនឹងគុណភាពខ្ពស់។

ត្រួសត្រាយផ្លូវក្នុងវិស័យអន្តរការីការទូទាត់

បច្ចេកវិទ្យាទំនើប កម្រឹតសុវត្ថិភាព platform ការទូទាត់អេឡិចត្រូនិកដាច់ដោយឡែក៖
OTT Arlert, Smart OTP, eKYC, PCI DSS….

ឈានមុខគេក្នុងដំណោះស្រាយ – កម្មវិធីទូរស័ព្ទ

ស្វែងយល់ពីប្រព័ន្ធមុខងារដំណោះស្រាយ
CAMBOPAY ផ្តល់ជូន

Contact us

Become our partner to optimize your business model.

Contact Us