ការងារ

នៅទីនេះ CAMBOPAY យើងតែងតែស្វែងរកបេក្ខជនដែលមានទេពកោសល្យ ចំណង់ចំណូលចិត្ត និងមានមហិច្ឆតា ដើម្បីចូលរួមជាមួយក្រុមដែលកំពុងរីកចម្រើនរបស់យើង។ យើងលើកទឹកចិត្តអ្នកឱ្យដាក់ពាក្យសុំកាងាររបស់អ្នកនៅពេលណាក៏បាន ទោះបីជាមុខតំណែងដែលអ្នកចង់បានមិនត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងការបើកការងារបច្ចុប្បន្នរបស់យើងក៏ដោយ។ ប្រសិនបើយើងគិតថាលក្ខណៈសម្បត្តិ និងបទពិសោធន៍របស់អ្នកត្រូវនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងស្វែងរក យើងនឹងទាក់ទងទៅអ្នកភ្លាមៗ។ បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើ CV មកជាមួយរូបថត និង Cover Letter ថ្មីៗបំផុតរបស់អ្នក។

 

Date: 23/10/2021